Siekierkowski Ogródek Sąsiedzki, Warszawa

(Siekierki Community Garden)

Wspólne tworzenie zwierzątek z paper-mache z gazet konserwatywnych
(Collective paper-mache animal making out of conservative newspapers)